תחומי התמחות
+ שומות מקרקעין לכל מגוון סוגי המקרקעין.
+ חוות דעת מומחה לרבות חוות דעת לכינוס נכסים ויישוב סכסוכים.
+ חוות דעת לבדיקת כדאיות כלכלית לפרוייקטים ומכרזים.
+ חוות דעת מקצועיות למטרות שעבודים ודוחות "0".
+ חוות דעת שמאיות בנושאים חקלאיים לרבות הערכת נזקים ואובדן הכנסות.
+ ייעוץ וחוות לעסקות באחריות מינהל / רשות מקרקעי ישראל.
+ ליווי וייעוץ בנושא ייזום ותכנון בתוכניות בניין עיר בתוקף ובהכנה.
+ חוות דעת לפיצויים ראויים בגין הפקעות במקרקעין.

כל הזכויות שמורות לגיא עוז- שמאות מקרקעין וחקלאות | עיצוב אתר: מעין יהושע | בניית אתרים: Loopim